Fizyoterapi Hizmetleri

Ağrı ve fonksiyon bozukluklarına sahip olan bireylerin, yaralanmalar, hastalıklar, doğuştan gelen özürler, hareket sistemi bozuklukları veya diğer durumlar nedeniyle yaşadıkları zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olmak amacıyla, kuruluşumuzda fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetleri sunmaktayız. 

Bu kapsamda, kişilerin fonksiyonel limitasyonları, ağrıları, özürleri ve yetenekleri özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleriyle belirlenir. Ardından, hekimin tanısına göre, fonksiyonun ve fonksiyonel kapasitenin geliştirilmesine yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon programları planlanır, uygulanır ve tekrar değerlendirilerek rapor edilir. 

Meslek elemanlarımız, bu süreçte aktif bir rol oynar ve sağlıklı kişilerin de sağlıklarını korumak için uygun egzersizler ve koruyucu programlar planlarlar. Amacımız, bireylerin daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmeleri ve daha kaliteli bir hayat yaşayabilmelerine katkıda bulunmaktır.